Patak-O profesionalac je godinama, ćak desetljećima već te je svoje iskustvo stjecao postepeno gradeći reputaciju ozbiljnog partnera kada su u pitanju hitne intervencije odštopavanja. Kako za privatne tako i poslovne korisnike.

Sve to ne bi imalo smisla da se Patak-O tim redovne ne nadograđuje (pop. “upgrade-a”) 🙂 novim znanjem, boljim alatima, a pogotovo boljim, sigurnijim te novijim vozilima kako bi na vrijeme i u roku stigao odgovoriti na sve upite hitnih intervencija.

Šta je knjiga ako i “korice” nisu upečatljive, pažljivo i točno oslikale sadržaj te iste knjige, u našem slučaju našeg poslovanja kroz jedinstveni “patak” dizajn uočljiv već izdaleka!

Vidite li ovakvo vozilo na ulicama grada budite sigurni jer najveći profesionalac odštopavanja najbolje čuva vaše i naše mjesto gdje čak i car ide pješke – u WC! 🙂