Patak-O pita – kako izabrati najčišću kabinu u javnom toaletu?

Sigurno ste više puta išli od kabine do kabine u javnom WC-u kako bi pronašli – najčišću.

Najrjeđe se koristi prva kabina. Odgovor leži u našim glavama, odnosno psihološke je naravi. Naime, ljudi misle da će svi izabrati prvu kabinu pa je stoga ne odabiru!

Zbog toga se upravo u prvoj kabini javnog toaleta nalazi najmanje bakterija.

Koju vi birate?