Kako “korona” virus potencijalno dugoročno utječe na sveopće navike ljudi govori slijedeći članak.

Određeni stručnjaci kažu da bi u “svijetu poslije pandemije” pisoari možda trebali “otići u povijest”.

U zahode treba postaviti “novu tehnologiju” puštanja vode pritiskom stopala i senzorsko aktiviranje slavina.

Britanske firme koje održavaju javne zahode, predložile su da se nizovi pisoara u zahodima za muškarce zamijene kabinama, te bi tako tu nuždu mogle obavljati i žene. Stručnjaci predlažu da se pisoari zamijene “mješovitim” WC kabinama.

Prilagođavanje javnih zahoda bilo bi skupo, ali oni su ipak “vitalan dio obnavljanja javnog života” te se Patak-O slaže i podržava ovakve i slične ideje za dobrobit cijelog čovječanstva.