Nova Patak-O pitalica je pred vama! Toliko smo pisali o WC-u da bi konačno bio i red doznati što točno znači kratica “WC”!

Ukoliko pitate nekoga “gdje je WC”, vjerojatno nećete naći osobu koja ne zna što ste je pitali, no, znate li vi što stoji iza ove kratice?

Engleski izraz WC je skraćenica za ‘Water Closet’, a nastalo je iz razloga jer se nekada smatralo nepristojnim koristiti izraze kao što je “toalet” u javnosti.

A znate li što znači OK, odnosno “sve je u redu”? OK se smatra jednom od najpopularnijih skraćenica na svijetu, a za nju postoji nekoliko navoda, no jedna se uvijek ističe, a to je da iza OK stoji “Zero killed”. Ta izreka se koristi u vojnoj terminologiji i znači nula ubijenih.

Patak-O ponosno će kvaknuti što je konačno naučio značenje kratice “WC” te se zadovoljno uputiti na novu hitnu intervenciju odštopavanja!