Patak-O radne akcije, tj. hitne intervencije odštopavanja svakoga dana donose nešto novo.

Prvenstveno se odnose na odštopavanja te saniranja problema ispod zemlje. Ovoga puta bilo je to podosta iznad zemlje, točnije od krova zgrade pa do prvog kata. Radilo se o čišćenju oluka/cijevi od kamenca te masnih naslaga.

Korišten je poseban stroj za takve radnje, a to je Picota, stroj idealan za čišćenje ovakvog tipa naslaga.

Locirali, odštopali i sanirali. Sve unutar sat vremena na opće zadovoljstvo predstavnika stanara. Kvaaak!