Patak-O profesionalni tim za odštopavanje i ovoga je radnog tjedna već odradio podosta intervencija na cijelom području grada Zagreba.

Bilo je manjih, stambenih intervencija kao i onih većih – kućnih, sa trgovačkih centara pa i sa gradilišta gdje smo u većini slučajeva vršili odštopavanja sajlom.

Ovoga puta radilo se o kamionskom ispumpavanju velikog kapaciteta za što nam je bio potreban i veliki alat – stroj na kamionu koji može i većom snagom odštopati ali i većom brzinom.

Tako se naš posao višestruko ubrzao te smo uspjeli u kratkom roku nastaviti dalje sa intervencijama.