Patak-O nastavlja sa redovitim dnevnim dužnostima pozmnatijima kao hitne intervencije odštopavanja.

Danas, kao prva intervencija nije bilo klasično odštopavanje već redovito mjesečno ispumpavanje kod dugogodišnjeg klijenta na rubnoj lokaciji grada.

Ispumpavanje materijala iz “septičke jame” potrajalo je dobrih dva sata što je dovoljno kratko u ovom slučaju, a sve zahvaljujući profesionalnoj mehanizaciji, tj. kamionu velike usisne snage specijaliziranom za takve intervencije.

Klijent je i ovoga puta u miru odgledao proces ispumpavanja jer je znao da će Patak-O i ovoga puta svoj posao odraditi profesionalno i u što kraćem roku!

Kvak!