Patak-O nije samo profesionalac za hitne intervencije odštopavanja. On je MVP cijelog procesa odštopavanja, saniranja, čišćenja, krpanja, ispumpavanja, zidanja i sl.

To znači da ne odštopava samo cijevi već i čisti kanalice od korijena te sanira iste ako je potrebno.

Tako je bilo u ovom slučaju kada je Patak-O morao očistiti 15 metara kanalice od trave, korijena i ostalih materijala – komadića betona i asfalta koji su se tu nakupili tijekom vremena.

Nakon opsežnog čišćenja na red je došla sanacija cijele trase kanala te krpanje napuknutih dijelova kako bi se sve vratilo u prvobitan izgled.

Intervencija je potrajala nešto manje od 2 sata te smo na zadovoljstvo upravitelja zgrade nastavili istim tempom dalje…

Kvaaaak!