Patak-O tim profesionalaca bavi se isključivo odštopavanjem kanalizacije u poduzećima i kućanstvima od 2000. godine!

365 dana u godini, 7 dana u tjednu, 24 sata na dan smo na usluzi i na terenu.

Hitne intervencije odštopavanja odnose se na sve vrste WC-a, kada, sudopera, glavnih odvoda te svih ostalih vrsta odvodnih cijevi!

Posjedujemo profesionalnu opremu, i dostatan vozni park kako bi u isto vrijeme obnašali više intervencija na lokacijama Zagreba i Zagrebačke županije.

Naš najjači stroj za odštopavanje u gradu i okolici ima više od 100 metara tlačnog crijeva za odštopavanje snage 160 bara i 100 litara protoka vode. Po visini ulazi čak i u niže garaže.

Također, vršimo ispumpavanje šahtova kanalizacije i slivnika, snimanje i lociranje kvara (puknuća, oštećenja i zakrčenja cijevi) točno u centimetar! Vršimo i izradu DVD-a za osiguranja!