Patak-O najprofesionalniji je patak u gradu koji svojim intervencijama odštopavanja svakodnevno “spašava” svoje sugrađane od “tekućih napasti”.

Profesionalac uspjeva biti upravo zato što Patak-O radi u timu po dvoje koji se nadopunjuju te uz odgovarajući alat rješavaju kratkom u roku svaku intervenciju.

U dobru i zlu, u javi i snu samo zajedno smo jači te možemo biti korak ispred ostalih i ponuditi vrhunsku uslugu odštopavanja!

U dvoje je uvijek bolje zar ne?