Jučerašnja ujedno i prva intervencija odvela je profesionalni Patak-O tim za odštopavanje na lokaciju ambulante u centru grada, točnije u Runjaninovu.

Radilo se o redovitom čišćenju šahtova (u našem slučajku desetak) koje je trebalo vodom pod tlakom pročistiti te ih isprazniti u slučaju da je koji začepljen.

Zahvaljujući našem stroju sa velikom zapreminom za vodu te stručnim i vrijednim rukama tima pročistili smo svih 12 šahtova te naknadno morali napuniti “kanister” za vodu pošto smo isti ispraznili.

Sve u svemu cijela intervencija trajala je manje od sata vremena te smo nastavili rutinski prema novoj lokaciji – Petrovoj, Radničkoj…