Eto nama opet našeg Patka-O kako vrijedno odrađuje zadatke prema planu i programu.

Često pišemo kako je Patak-O odštopao ovo ili očistio ono ali ne i šta se sa svim tim “otpadom” u konačnici i napravilo. Kako se i da li zbrine sav taj otpad kao i gdje?

Da, sve ono što se očisti, izvadi, odštopa, pogotovo ako se radi o većim količinama (tu se podrazumijevaju i otpadne vode) mora se nekako i negdje zbrinuti.

I to je posao Patak-O tima za odštopavanje. Nije dovoljno doći na teren, riješiti problem i taj isti “problem” ostaviti na hrpi negdje pored ili uz cestu.

I zato je Patak-O sa pravom profesionalac jer zbrinjava sav otpad kakav god on bio na ovaj ili onaj način što znači da sam klijent neće ostati uskraćen i za tu uslugu!

Za veće otpadne mase postoje točno propisana mjesta na koja Patak-O donosi i zbrinjava iste te na taj način pokazuje i svoju eko osvještenost pored profesionalnog odnosa prema klijentima i samom poslu!

Vreće sa slike samo su jedan manji dio, manji obujam onoga što svaki pravi profesionalac mora znati i moći odraditi!

Zato jedan dugi kvaaaaaak u to ime!