Baš kao pravi Indiana Jones i Patak-O spremno se mora zavuči u najtamnije, najvlažnije te najprašnjavije podzemne kutke jer koji puta niti svi mogući alati/uređaji nemogu pomoći u što bržem i točnijem lociranju samog začepljenja.

U tim trenucima potrebna je iskusna ruka te oštro oko kako bi se točnijom dijagnozom problem riješio u roku i na vrijeme.

Ljudski faktor u ovom poslu od presudne je važnosti te riješava većinu intervencija dok su mu alati i uređaji obavezna pomoć bez koje bi sama realizacija procesa odštopavanja koji puta bila kompliciranija, dulje trajalo samo odštopavanje i sl.

A Patak-O tim ima dugogodišnje iskustvo zavlačenja u razne kanale, šahtove i dr., te spremno dočekuje i najteže “zahvate” na terenu.

0-24, 365 dana u godini Patak-O tim pravi je i jedini partner hitnih intervencija odštopavanja.