Ujedinjeni Narodi pokrenuli su kampanju u kojoj žele pomoći ljudima koji žive u nehigijenskim uvjetima. Na to ih je potaknula činjenica da u današnje vrijeme čak šest od sedam milijardi stanovnika naše planete ima jedan ili više mobilnih telefona, dok tek njih 4.5 milijardi ima pristup zahodima.

Rješavanje ovog problema već je započelo, a UN želi u roku dvije godine prepoloviti broj ljudi koji nemaju pristup sanitarnim čvorovima.

Patak-O diže prst u znak potpore!